На въпросите: „Кой трябва да има счетоводство? Кой се нуждае от счетоводител? Защо ми е счетоводство? Кой подлежи на данъчно облагане?“, ние можем да отговорим накратко по следния начин:

Всеки който осъществява стопанска дейност независимо дали е юридическо или физическо лице подлежи на данъчно облагане и се нуждае от счетоводител.

В някои случаи, дори и да не се осъществява стопанска дейност, може да има нужда от счетоводител – например при юридическите лица с нестопанска цел.

Изборът на предприемача между това дали да избере самостоятелен сетоводител или счетоводна къща е индивидуален и зависи най - вече от разходите и ползите, както и от самата дейност на предприятието.

Услугите на счетоводната къща са подходящи за малки и средни предприятия. При ползване на такива услуги Вие бихте постигнали следните предимства:

  1. Оптимизиране на разходите. Разходите за наемане на самостоятелен счетоводител са високи и не оправдани особенно при по-малки, новоучредени и стартиращи предприятия. Следва да се има в предвид, че освен възнаграждението на счетоводителя, предприятието дължи и осигуровки, както и обстоятелството, че на трудовия пазар качествени счетоводители с ниско заплащане няма.
  2. Оставяте досадните задължения на специалистите от счетоводната къща и се средоточавате към основната си дейност, като спестявате време и средства.
  3. Получавате пълно съдействие и комплексни решения за вашия бизнес.